Jakie sprzęty i naczynia liturgiczne używane są podczas procesji?

14-05-2019

Procesja, czyli uroczysty pochód z sakralnymi przedmiotami oraz śpiewem, już od wieków jest formą kultu m.in. chrześcijańskiego. Każda procesja posiada ustalony porządek oraz sprzęty i naczynia, które mają zostać podczas niej wykorzystane. Podczas jakich świąt katolickich organizowane są procesje oraz jakich sprzętów i naczyń nie powinno na tego typu wydarzeniu zabraknąć? Odpowiadamy!

Procesja, czym jest i kiedy bierzemy w niej udział?

Drugim najbardziej znanym ze sposobów kultu eucharystycznego, zaraz po Mszy Świętej, jest procesja eucharystyczna. Procesją, jak już wspomnieliśmy we wstępie, nazywamy uroczysty pochód. Pochody te, organizowane są podczas odpustów, a także niektórych świąt w Kościele Katolickim. Podczas procesji niesione jest Ciało Boże w monstrancji, a także naczynia oraz sprzęty liturgiczne. Uczestnicy śpiewają kościelne pieśni i modlą się.

Jedną z najczęściej obchodzonych procesji jest zdecydowanie procesja Bożego Ciała. Ma ona miejsce podczas Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Święto to obchodzone jest w Kościele Katolickim i jest świętem ruchomym. Wypada zawsze 60 dni po Wielkanocy. Najwcześniej wypadającą datą może być 21 maja, a najpóźniejszą 24 czerwca.

Jakie naczynia i sprzęty liturgiczne wykorzystuje się podczas procesji?

Monstrancja

Monstrancja służy do “wystawiania” Najświętszego Sakramentu. Hostię mocuje się w melchizedeku i przenosi z kustodii do monstrancji, aby zrobić wystawienie lub procesję. Podczas procesji eucharystycznej wykorzystywana jest najczęściej monstrancja na duże hostie.

Dzwonki

Dzwonkami nazywamy zestaw kilku, najczęściej czterech małych dzwonków, które połączone są ze sobą uchwytem. Ich znaczenie jest podobne do gongu, czyli wydanie charakterystycznego dźwięku, dla podkreślenia ważności chwili. Gong wykorzystywany jest podczas Mszy Św. w murach kościoła, natomiast dzwonki mogą zostać także wykorzystane podczas procesji eucharystycznej.

Krzyż

Krzyż, który wykorzystywany jest w procesji to krzyż procesyjny drewniany lub mosiężny. Jest on niesiony przez ministranta, na czele całego pochodu.

Świece

Podczas procesji wykorzystuje się świece liturgiczne, które umieszczone zostają w specjalnych lampionach. Lampionami nazywamy ozdobne puszki z białymi lub kolorowymi szybkami, osadzone na długim drzewcu.

Chorągwie

Oprócz wyżej wymienionych narzędzi i sprzętów liturgicznych, podczas procesji niesione są także chorągwie, czyli rodzaj ozdobnych flag. Na dekoracyjnym materiale umieszczone są zazwyczaj symbole religijne odwołujące się do Wszystkich Świętych bądź Trójcy Przenajświętszej.