Stuły

Stuła

Stuła jest nieodzownym elementem kapłańskiego stroju w wielu kościołach chrześcijańskich. Charakterystyczna długa szarfa powinna zwisać na szyi kapłana podczas wszelkich uroczystości liturgicznych i paraliturgicznych, tj. w czasie odprawiania mszy, udzielania sakramentów lub błogosławieństw, a także w trakcie wypominek. Nie powinna być jednak używana w jakichkolwiek poza liturgicznych okolicznościach. Taka możliwość jest zarezerwowana wyłącznie dla papieża.

Stuła – jaka jest jej symbolika i nazewnictwo?

Wyraz stuła pochodzi z łacińskiego wyrazu stola oznaczającego długą szatę. Ten element stroju kapłana jest symbolem łaski uświęcającej, którą otrzymał wraz z otrzymaniem święceń. Jest też upamiętnieniem belki z krzyża, na którym umarł Chrystus.

Stuły w ofercie Sacrum

W ofercie Sacrum zgromadziliśmy kilkadziesiąt modeli stół na każdy moment w roku liturgicznym. Wszystkie zostały ozdobione eleganckim haftem o symbolice religijnej. Na stułach pojawiają się m.in.  krzyże, winogrona, ryby oraz elementy nawiązujące do kultu Maryi.