Bierzmowanie

Bierzmowanie – czym dokładnie jest?

Bierzmowanie to sakrament, dzięki któremu zostajemy obdarzeni darem Ducha Świętego, a co więcej dopełniony zostaje Sakrament Chrztu. Dzięki Bierzmowaniu każdy katolik otrzymuje niezniszczalne znamię, które symbolizuje wierność i przynależność do Boga i świadczy o jego dojrzałości.

Właśnie dzięki temu sakramentowi otrzymujemy możliwość zawarcia ślubu małżeńskiego lub możliwość bycia rodzicem chrzestnym. Są to powody, dla których tak ważne jest by dokładnie przygotować się do Bierzmowania. Znajomość m.in. poszczególnych modlitw będziemy musieli wykazać na egzaminie. Po jego zdaniu przystąpimy do uroczystego sakramentu, który odprawia Biskup danej archidiecezji. Warto wcześniej zainteresować się wyborem Imienia, bo mimo że (jak mówi sam kościół) nie jest aż tak ważne, to i tak zostanie nam nadane. Co ważne, kościół dopuszcza wyłącznie imiona świętych wyświęconych i błogosławionych.
Materiały, które pomogą przygotować się do tego wyjątkowego sakramentu oraz indeksy w cyklu rocznym i trzyletnim są dostępne w sklepie internetowym naszej hurtowni.