Chrzest

Czym jest chrzest?

Chrzest jest fundamentem wiary katolickiej, który symbolizuje wyzwolenie od grzechu i nasze odrodzenie się jako uczestnicy kościoła.
Jest to sakrament, który jest najwspanialszym darem Boga. Gładzi grzech pierworodny, daje nam łaskę uświęcającą, udział w kapłaństwie Chrystusa i przede wszystkim – czyni nas członkami Kościoła katolickiego. Chrzest następuje poprzez polanie wodą głowy kandydata lub jego zanurzenie w wodzenie lub przez polanie wodą jego głowy wypowiadając przy tym słowa: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”

Czy można dostąpić zbawienia bez chrztu?

Chrzest jest koniecznym przystankiem na drodze do zbawienia, jeśli mamy świadomość o obowiązku jego przyjęcia. Jest to uargumentowane w Piśmie Świętym słowami: "Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony" (Mk 16, 16).
Jednak co, gdy mamy do czynienia z człowiekiem, który nie słyszał o chrzcie? W tym przypadku mogą liczyć na zbawienie osoby, działające zgodnie z prawdą i swoim sumieniem.
Obrazki, Ikony, Biblie i naczynia do Chrztu znajdą Państwo w sklepie internetowym Sacrum S.C.